MC sin lukkede Facebook bruker gruppe https://www.facebook.com/groups/Montecarrera/
Ønsker du tilgang til denne siden må du være eier på Monte Carrera.
Kontakt Bjørn Nymoen på Mail


Info om hvordan du når administrasjonen på MC RESEPSJONEN

For tekniske problemer / reklamasjoner og nøkkelutlevering så kontakt vakten i resepsjonen til høyre for hovedinngangen

Fasttelefon resepsjonen mc +34 928 15 28 50 - Mandag til fredag 10.00-18.00
Vivian  +34 609 353 085

Vakt telefon resepsjon kveldstid og helger +34 638 188 399

Resepsjon:  info@gruposiegc.com  og montecarreracustomerservice@gruposiegc.com


Kontoret til administrasjonen finner du i underetasjen i Blokk 8: SIECONSULTING SL +34 928 151094

Hovedansvarlig for driften på MC er: Ramón Del Rosario Melián +34 671 188 545 mail: ramon@gruposiegc.com

Spørsmål om fakturering:
tlf. +34 928151094 mail: administracion@gruposiegc.com


For bestilling av vask  limpieza@gruposiegc.com
Da er det blitt utarbeidet et eget skjema som må benyttes når en ønsker rengjøring og vask av sengetøy i leiligheten

Rengjørings fakturaer
betales til konto; SUMINISTROS ARCHIPIÉLAGOS, BANCO SANTANDER , CCC: 0049 5872 95 2816560791,
IBAN Nº: ES75 0049 5872 95 2816560791S, SWIFT:BSCHESMM
 

Styre i sameiet Monte Carrerea Canarian Garden Club i 2020

Leilighets nr Navn Mobil e-mail Kommentarer
112 og 422 Øyvind Jensen  922 53 891 Mail Styreformann
222 Lars Kjendal 900 26 208 Mail Styremedlem - Teknisk drift
122 Bjørn Nymoen  922 06 770 Mail Styremedlem - Økonomi - Internett sider/Facebook/Internett og TV signaler
1702 Laura Reverendo Boullosa +34 615 49 46 28 Mail Styremedlem
Sekretær og oppfølging de Spanske leilighets eiere
912 Lidvard Lillebø

913 69 324

Mail Styremedlem - Intern drift
512 Bernt Thorbjørnsen       

901 99 793

Mail Styremedlem - Spanke lover og regler
       
711 Bjørn Håkonsen

905 69 055

Mail Revisor for sameiet
 

Rådgiver for selvangivelser og skattespørsmål

Ramón Del Rosario Melián +34 671 188 545 ramon@gruposiegc.com  
Heidi Thorbjørnsen de Benitez

+34 928 736 657

heidi@benitezt.com