Informasjon til eiere om eiersidene
   
    Er du eier av leilighet på Monte Carrera så kan du henvende deg til Terje Kristiansen
    terje@montecarrera.es så får du brukernavn og passord tilsendt
 
    If you are an apartment owner at Monte Carrera, you can contact Terje Kristiansen by mail
    terje@montecarrera.es  Then you will receive your username and password

    Si es usted propietario del apartamento Monte Carrera, póngase en contacto con Terje Kristiansen
    al correo 
terje@montecarrera.es y recibirá su nombre de usuario y contraseña. Por favor escriba en inglés.

    Skriv inn brukernavn og passord for å få tilgang til denne siden:
    Enter your username and password to access this page:
    Ingresesu nombre de usuario y contraseña para acceder a esta página:

    brukernavn / username / nombre de usuario
   

    passord / password / contraseña