Hjelp hvis deres Spanske bankkonto blir stengt

Dessverre så viser det seg at mange av dere får stengt deres Spanske bankkontoer.

Dette skyldes hvitvaskings loven i Spania og at en årlig må legitimere seg ved personlig fremmøte i banken.

Dette er det jo for tiden veldig vanskelig å få gjort.

Vi har nå avtalt med administrasjonen på MC ved Ramon at han skal hjelpe dere.
For å få dette til må han ved et personlig fremmøte ha en avtale med leder eller nestleder i banken, om et møte.
På dette møte må han ha med seg deres personlige "Norske Skatteoppgjør for 2019", som dere har mottatt fra Norske skattemyndigheter.

Dette må dere sende på mail til han sammen med deres bankkonto nr, leilighets nr og mobil nummer. ramon@gruposiegc.com.
Dere kan under møte som Ramon og banken har, bli ringt opp av Ramon eller av banken og dere må bekrefte hvem dere er.